Author archives:

Góra Birów – informacje

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska od lat zachwyca turystów malowniczymi krajobrazami i licznymi zabytkami. Podczas wyprawy w tamte rejony warto zwrócić uwagę zwłaszcza na Górę Birów. Znajduje się ona zaledwie 1,5 km od innego ważnego zabytku ‒ ruin Zamku Ogrodzienieckiego.…

Read more

Festiwale historyczne i inne ciekawe wydarzenia na Górze Birów

To szczególne miejsce na mapie Polski, którym jest Jura Krakowsko-Częstochowska skrywa w sobie nie tylko piękne, malownicze krajobrazy, czy zabytki, tak często doceniane przez turystów. To także miejsce licznych festiwali historycznych, mających na celu bawić i uczyć. Z wydarzeń, które oferuje Góra Birów, niegasnącym zainteresowaniem cieszą się inscenizacje bitew. Rekonstrukcje ważnych, z punktu widzenia historii starć…

Read more

Kurhany na Górze Birów

Kurhan to miejsce pochówku zmarłych, w formie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego. Na Górze Birów dzięki dokładnym pracom architektonicznym odkryto jedne z najstarszych znalezisk wczesnośredniowiecznego osadnictwa plemion słowiańskich na Jurze, które związane było właśnie z odkrytym tutaj cmentarzyskiem kurhanowym. Stwierdzono, że kurhany powstały na miejscu wcześniejszej osady kultury łużyckiej sprzed 2500 lat.…

Read more

Zwiedzanie Grodu

Przyjeżdżając na miejsce spotkamy się ze wzniesieniem z drewniana palisadą – to zasygnalizuje nam, że jesteśmy u stóp Góry Birów. Wychodząc do góry pokonamy kilkadziesiąt drewnianych stopni i dojdziemy do wzniesienia otoczonego skałkami. Każdy od razu zorientuje się dlaczego to wzniesienie było wprost idealnym miejscem, którego walory wykorzystywano do celów obronnych. Ze szczytu zobaczymy rozległy…

Read more

Atrakcje Góry Birów

W okolice Góry Birów warto przyjechać nie tylko po to, aby obejrzeć rekonstrukcję dawnego grodu, choć to niewątpliwie główna i najważniejsza atrakcja. Wolny czas można tutaj spędzić na wiele ciekawych sposobów – gwarantujemy, że nie będziecie się nudzić! Klub Sportów Ekstremalnych Jura zadbał o to, żeby wszyscy miłośnicy wspinaczki mogli spróbować swoich sił na tym…

Read more

Gród na Górze Birów

Zaledwie dwa kilometry na północ od ruin Zamku w Ogrodzieńcu znajduje się Gród na Górze Birów, która ze swoimi 460 m n.p.m. góruje nad otaczającą ją Doliną Krztyni. Jest to niezwykle interesująca rekonstrukcja drewnianej osady, która znajdowała się tutaj aż do połowy XIV wieku. Ukształtowanie tamtejszego terenu posiadało wszystkie potrzebne w dawnych czasach cechy obronne:…

Read more